: : Особистості Волинської обласної Малої академії наук

 Волинська обласна МАН  | Головна сторінка  | Всі особистості  |


Кузнєцов Ілля Павлович
Кузнєцов Ілля Павлович

Інформаційна довідка


1. Прізвище, ім’я та по батькові: Кузнєцов Ілля Павлович

2. Дата народження: 16 травня 1979 року

3. Місце народження: м. Чкаловськ, Горьковска обл., Росія

4. Відомості про родину, сімейний стан:

одружений, дружина – Кузнєцова Лариса Євгенівна, син – Кузнєцов Микита Ілліч.

5. Інформація про навчання в Малій академії наук, напрямок науково-дослідницької діяльності:

у ВО МАН навчався у 1994-1996 р.р., секція біології.

6. Творчий і науковий доробок:

У 2001 році закінчив біологічний факультет Волинського державного університету ім. Лесі Українки за спеціальністю «Фізіологія людини і тварин», у 2004 – аспірантуру Волинського державного університету ім. Лесі Українки за спеціальністю 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин». У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Електроенцефалографічні особливості когнітивної діяльності за умов ліво- та праворукості». Член Українського фізіологічного товариства.

У Волинському національному університеті працює на посаді старшого викладача кафедри фізіології людини і тварин.

Науковий доробок становлять 43 публікації. Найважливішими серед них є:

1. Кузнєцов І.П. Основні частотні діапазони електричної активності головного мозку людини в залежності від типу мануальної асиметрії // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту імені Івана Франка. Сер. біологічна. – 2003. – № 36. – С. 46-53.
2. Кузнєцов І.П. Особливості кореляційних зв’язків електричної активності мозку в альфа- та тета-діапазонах залежно від типу мануальної асиметрії // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – 2004. – № 4. – С. 58-63.
3. Дмитроца Е.Р., Кузнецов И.П., Швайко С.Е. Параметры ранних компонентов когнитивных ВП у лиц с различным уровнем произвольного внимания: возможная роль явления рассогласования // Материалы третьего международного междисциплинарного конгресса «Нейронаука для медицины и психологии», Судак, 2007 – С. 64.


7. Інформація про наукове керівництво, а також про людей, яким завдячує особа на шляху самопізнання і самовизначення:

Гіттік Л.С., Швайко С.Є., Іваницький І.А., Анохін П.К., Олешко В.В.

8.Захоплення:

Наукові інтереси: психофізіологія свідомості, детерміністичний хаос та нелінійна динаміка в організації роботи мозку, математичне моделювання фізіологічних процесів. Синергетика, волейбол.


9. Філософія індивідуального успіху, кредо життя, етичні принципи, світогляд тощо.

Наукове кредо – „Практика – критерій істини”. Вважаю, що потрібно висловлювати сміливі ідеї, і не потрібно боятися того, що ці ідеї виявляться при подальшому розгляді неправильними - щоб знайти діамант, треба обробити велику кількість руди.

10. Плани на майбутнє
Дослідження процесів свідомості, розробка теорії свідомості, вивчення механізмів генерації ЕЕГ.


(c) 2011 Відділення обчислювальної техніки і програмування ВО МАН